O nás

Kulturní dům JITKA byl postaven a kolaudován v roce 1983 jako závodní klub odborové organizace národního podniku JITKA, který byl až do roku 1989 jedním z největších textilních podniků v ČSSR. Vzhledem k tomu, že vyráběl textilní látky (hlavně riflovinu), které vyvážel i do kapitalistických států, šlo o podnik bohatý. Proto si mohl dovolit postavit na svou dobu velice moderní a velkou budovu o zastavěné ploše 1 749 m2 a obestavěném prostoru 12330 m3. Objekt je částečně podsklepen, v 1. nadzemním podlaží je sál včetně příslušenství, ve 2. nadzemním podlaží je restaurace a několik kluboven. Pro návštěvníky společenských akcí je k dispozici rozsáhlá parkovací plocha.

Tato nová, moderní stavba samozřejmě nesloužila pouze pro pracující podniku JITKA, ale stala se součástí kulturního života celého města J. Hradec a blízkého okolí. Do té doby se konaly veškeré menší kulturní akce v kulturním sále Střelnice (v majetku města) a větší v tělocvičně Slovan.

I přesto, že je objekt kulturního domu JITKA starý 24 let, je v relativně dobrém stavu a v daném oboru má vysokou užitnou hodnotu. Protože byl řešen na svou dobu urbanisticky, stavebně a technicky nadčasově, zaměřil se oproti jiným tehdy stavěným kulturním objektům (financovaným obcemi a JZD) například i na akustiku, která je pro předpokládané využití objektu jedním z nejdůležitějších faktorů.

Začátkem 90. let byl kulturní dům postupně pronajat několika nájemcům, kteří o něj však nepečovali tak, jak bylo třeba. Objekt jsme převzali v červenci 2007 v dost špatném technickém a hygienickém stavu, protože zejména v posledních letech byl pouze využíván, avšak jeho údržba byla minimální. Budovu bylo třeba kompletně a důkladně uklidit a vyčistit, vymalovat, vyměnit 500 m2 koberců, vyměnit čalounění židlí a provést spoustu dalších menších oprav a úprav. Pro zvýšení atraktivity společenského sálu byly zřízeny 2 nové světelné bary, nový je i celý strop v přísálí. Celkové náklady na tyto opravy dosáhly cca 750 tis. Kč. Dále plánujeme provést celkovou opravu restaurace a 2 kluboven ve 2. nadzemním podlaží včetně 2 salonků pro účinkující a dále opravy a dovybavení toalet. Po dokončení výše uvedených oprav bude celý objekt na velice dobré úrovni.

Další zásadní změnou je pořízení nové hudební a světelné aparatury včetně 3 výkonných laserů. To umožní pořádání atraktivních hudebních produkcí na nejvyšší úrovni.

V budoucnu se budou v období prosinec až březen konat plesy, v ostatních měsících koncerty známých zpěváků a skupin, které se v J. Hradci dříve konaly jen výjimečně. 

V nejbližší době vás čeká...

08/12/23
Maturitní ples OA 4.C

TIP!

09/12/23
Rybičky 48
Oldschool tour 2023
15/12/23
Christmas party
25/12/23
Tlustá Berta vánoční + TURBO
26/12/23
ChristmasTekk
19/01/24
Maturitní ples GVN 4.B
26/01/24
Maturitní ples GVN 4.C
02/02/24
Maturitní ples OA 4.A a 4.B
01/03/24
Ples Fruko Schulz
08/03/24
Maturitní ples SZŠ 4.A a 4.B